31. listopad

31. listopad obilježile su brojne aktivnosti. Najprije su korisnici školskog uzrasta pomagali tetama u uređenju okoliša, zatim su neki pomagali u kuhinji, a drugi su nam donijeli topli kruh. Na radionici smo izrađivali cvijeće od kolaža, a na kraju smo se igrali trgovine i tako obilježili Svjetski dan štednje.

(Objavljeno: 3.11.2016.)