Recikliranje starog papira

Recikliranjem starog papira razvijamo ekološku svijest o očuvanju šuma i okoliša.