Godišnja skupština 2017.

U Zvjezdicama je 9. ožujka održana godišnja skupština. Podneseno je sljedeće: 
- Izvješće o radu u 2016., te plan rada za 2017 godinu.
- Izvješće o financijskom poslovanju
- Izvješće o radu poludnevnog boravka
- Izvješće o radu asistenata 
- Izvješće o kreativnim radionicama
Zahvaljujemo svima koji su se odazvali i nakon službenog dijela ostali na druženju.


Fotografija Zvjezdice Gunja.

Fotografija Zvjezdice Gunja.

(Objavljeno: 10.3. 2017.)