Radionica - 11.travanj

Radionaca 11.travnja bila nam je vesela jer su nas posjetili učenici trećeg razreda sa svojom učiteljicom Jasminkom Hot. Vrlo je važno da djeca s poteškoćama u razvoju sudjeluju u igri sa zdravom djecom. Na taj način stvara se odnos među djecom koji se temelji na uvažavanju različitih potreba i mogućnosti. Zajedničkim radom razvijaju komunikaciju, povjerenje, usvajaju pravila grupe. Djeca kroz vođenu igru i radionicu samostalno ovladavaju osnovama pravilnog korištenja različitih tehnika ( kolaž, olovka, akvarel, pastele, tempere...) i materijala u izradi jednostavnih predemeta i likovnih radova.